KV_SH_Mode KV_SH_Mode KV_SH_Mode
SH Mode
Do hình xe và phụ kiện là hình 3D nên tỷ lệ và màu sắc có thể khác so với mẫu xe và phụ kiện thực tế